İnvest Audit şirkəti  2018-ci ildən fəaliyyət göstərir.

Yeni yaranmasına baxmayaraq, audit, vergi, hüquq, konsaltinq, mühasibatlıq və digər sahələrdə peşəkar, bacarıqlı, təcrübəli işçi heyəti ilə əhatə olunub.
İşlərimizin yüksək səviyyədə olması üçün bütün heyətimiz geniş idarəçilik imkanlarına sahibdir.
Üzv şirkətlərimizin əsas maliyyə və iqtisadi mərkəzlərdəki gücü bizim üçün uğurun əsas devizidir.

Müştərilərimizin məmuniyyəti bizim üçün mühüm amildir. Buna görə də biz öz fəaliyyətimizdə və xidmətimizdə hər zaman keyfiyyəti əsas tutaraq fəaliyyət göstəririk. Bu fəaliyyətə əsasən aşağıdakı xidmətlər daxildir:
– Müfəssəl audit, vergi və məsləhət xidmətlərini təklif edən peşəkar mütəxəssislər
– Yerli qanunlar, mədəniyyət və adət-ənənələr barədə əhatəli məlumatlar
– Yüksək səviyyəli müştəri xidmətlərini təklif edən uzunmüddətli münasibət

Biz bu sahədə dünya təcrübəsini əsas tutaraq yüksək keyfiyyətli fəaliyyətlə müştərilərimizin problemlemlərinin düzgün və kifayət qədər operativ şəkildə həllinə çalışırıq.