Personnel system building services

The role of the company’s staff is undeniable  in the growth of each company, faster growth than competitors and including having a special image in the market.

Hər bir şirkətin böyüməsində, rəqiblərindən daha sürətlə yüksəlməsində və o cümlədən bazarda xüsusi imicə sahib olmasında şirkət kadrlarının rolu danılmazdır.

We are always ready as InvestAudit team to support you in this area with sharing our experience with you.

İnvestAudit komandası olaraq təcrübəmizi sizinlə bölüşüb, bu sahədə sizə dəstək olmağa hər zaman hazırıq.

Personnel system building services are followings :

Kadr sisteminin qurulması xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

  • Preparation of appropriate job responsibilities for each position. Hər bir vəzifə üzrə düzgün vəzifə öhdəliklərinin hazırlanması
  • Forming of labor contracts. Əmək müqavilələrinin tərtibatı
  • Setting up a Bonus System. Bonus sisteminin qurulması
  • Application of ERP System. ERP sisteminin tətbiqi
  • Assessment of human resources. Kadr rezervinin dəyərləndirilməsi
  • Organizitaion of trainings to increase efficency. Effektivliyin artırılması üçün təlimlərin təşkili
  • Development of appropriate procedures for personnel management. Kadr işinin idarə olunması ümün müvafiq prosedurların tərtibatı