Özəlləşdirilən Əmlakın Uçotu və Auditi
 T.Ə.İbrahimova

Sahibkarlıq Hüququ
 

Auditin əsasları  
 (Mühazirələr)

Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr
Y.A.Kəlbiyev 

Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri
Y.A.Kəlbiyev 

Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi
 Tənzimlənməsi
Leonid Xodov

F3 – Azərbaycan dilində
 

İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində
 

İnventarizasiya Qaydaları
 

Əmək Hüququ
 

Sahibkarlıq Hüququ
 

Azərbaycan Respublikasının
 Konstitusiyası və Hüququn Əsasları