Audit Xidməti

Şirkətimiz təkcə yerli yox, beynəlxalq müştərilər üçün də xidmət göstərir.

Şirkətimizin fəaliyyət sahələrindən biri də Audit Xidmətləridir. Komandamızın Audit sahəsində yüksək təcrübəyə sahib üzvləri şirkətinizin maliyyə hesabatlılığını Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun formada aparılması üçün gərəkli dəstəyi verəcəkdir.

Audit apararkən işimiz təkcə maliyyə hesabatlarına rəy bildirmək deyil. Fəaliyyət zamanı risklər olarsa, onları müəyyən etmək, eləcə də idarə etmək üçün bir çox tövsiyələr verməkdən ibarətdir.

Audit xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

  • Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama
  • Ekspertiza və təhlillərin aparılması və yazılı rəylərin verilməsi
  • Milli və beynəlxalq maliyyə-uçot standartlarına uyğun maliyyə hesabatlarının auditi
  • Daxili audit xidmətləri
  • Maliyyə hesabat göstəricilərinin dürüstlüyünü təsdiq etmək
  • Şirkətin debitor və kreditor borclarının analizi və təhlili
  • Maliyyə xərclərinin optimallığının araşdırılması

Mühasibatlığın və vergi hesabatlılığının auditi