Qiymətləndirmə Xidməti

Biznesin qiymətləndirilməsinin əsas məqsədi şirkətinizin maliyyə resurslarının optimallaşdırılmasına yol açmaqdır. Həmçinin əsas və dövriyyə vəsaitlərin qiymətləndirilməsi şirkətin bazar dəyərinin artırılmasına və brendləşməsinə əlavə stimul verir.

Qiymətləndirmə xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

  • Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi
  • Dövriyyə vəsaitlərinin qiymətləndirilməsi
  • Mal qalığının təyin edilməsi
  • Şirkətə məxsus torpaq, ev, mənzil, avadanlıqlar və avtomobillərin qiymətləndirilməsi